top of page

HUSKUNSTNERPROJEKT

Teater Uden Vægge har af flere omgange udviklet forløb for børn og unge i grundskolen samt i gymnasiet, hvor vi gennem Statens Kunstfonds Huskunstnerordning har fået støtte til 75 % af kunstnerhonorarerne.

 

Vi indgår gerne i nye samarbejder og partnerskaber med skoler. Nedenfor finder I et forslag til, hvordan et huskunstnerforløb kan tage sig ud. Forløbet kan vinkles med forskellige tematikker og skræddersys til jeres behov, men arbejdsmetoderne vil tage udgangspunkt i den kunstneriske proces, vi selv arbejder igennem.  

 

FORTÆL DIN HISTORIE - FORSLAG TIL FORLØB MED HUSKUNSTNERE

I huskunstnerforløbet ”Fortæl din historie” arbejder elever med at formidle historier, så de bliver interessante og relevante for et publikum.

 

To skuespillere fra Teater Uden Vægge kommer ud på skolen, hvor eleverne afprøver de kunstneriske processer, vi selv arbejder i, når vi udvikler forestillinger. Med udgangspunkt i ting og oplevelser fra elevernes egen hverdag, udvikler vi sammen scener og historier, der er relevante for et publikum.

 

Med huskunstnerforløbet ”Fortæl din historie” vil vi inspirere med vores passion for at lave teater, og give eleverne et indblik i teatrets værktøjskasse og hvordan de kan bruge sceniske virkemidler, til at fortælle om de ting, der er vigtige for dem. Vi vil give eleverne en oplevelse af at egne erfaringer og ideer kan have relevans for andre og få en kunstnerisk værdi.                      


 

HVAD FÅR ELEVERNE UD AF DET?

Eleverne får lov til at opleve hvad det vil sige at arbejde i kunstnerisk rum, der indebærer tillid og respekt for hinanden. Igennem forløbet bliver eleverne mere og mere fortrolige med at stå frem på en scene, samt at arbejde kunstnerisk og kreativt gennem forskellige iscenesættelsesidéer.

 

Eleverne får et indblik i teatrets virkemidler, og får lov til at mærke den magi der skabes, når man rammer sit publikum. Ved udgangen af forløbet har eleverne fået nogle konkrete værktøjer og erfaringer med at formidle historier, som de også kan bruge i andre sammenhænge.

 

HVORDAN KAN ET FORLØB SE UD?

For at give eleverne et forløb, hvor de får mulighed for både at indsamle, udvikle og bearbejde materiale til teaterscener, er forløbets længde på minimum 48 timer. Disse 48 timer tilrettelægges i samarbejde med den enkelte skole. Forløbet kommer til at lægge i tre dele:

 

Del 1: Eleverne arbejder med at skabe et kunstnerisk trygt rum. Vi arbejder med at skabe tillid blandt eleverne, og med at blive fortrolige med at ”sætte sig selv på spil”.

 

Del 2: Eleverne præsenterer tre ting fra deres hverdag, der har betydning for dem lige nu. Det kan være alt fra en fodbold, en snapchat eller det nyeste stykke elektronik. Eleverne deler deres historier. Vi arbejder ud fra historierne med fortælleteknik, improvisation og små sceniske forløb.

Del 3: Eleverne arbejder med præsentation og formidling. Vi lægger vægt på at lade eleverne inspirere hinanden. I denne del bliver eleverne præsenteret for flere af de scenekunstneriske virkemidler såsom scenografi, lyd og fysik.

 

HVAD KRÆVER DET AF SKOLEN?

Vi indgår i et samarbejde med klassens lærer. Vores to skuespillere står for undervisningen i forløbet, mens du som lærer, sparrer med os i forhold til elevgruppen, og hvad I som klasse/skole har brug for. Sammen tilrettelægger vi forløbet, så det passer ind i jeres timer og årsværk. Vi står for at udforme ansøgningen til Statens Kunstfond med input fra jer.

EKSEMPEL PÅ FINANSIERING

12 DAGE AF 4 TIMER UNDERVISNING

PRIS = 55 402,-

SKOLEN/INSTUTITIONEN BETALER 25%

BELØB = 13 850,-

STATENS KUNSTFOND BETALER 75%

BELØB = 41 552,-

PRISEN ER BEREGNET UD FRA SKUESPILLERFORBUNDETS SATSER FOR UNDERVISNING OG ER FOR TO SKUESPILLERE.

bottom of page